event

โครงการประกวดออกแบบมาสคอต THAILAND PAVILION 2020 MASCOT DESIGN CONTEST ออกแบบ “รัก”

แนวคิดการออกแบบ

THAILAND PAVILION 2020 MASCOT DESIGN CONTEST

ชื่อ รัก หรือ Luck

อายุ เป็นเด็กสาวอายุ 15-18 ปี

ลักษณะ มีเสน่ห์ ขี้เล่น เป็นกันเอง ฉลาดเฉลียว เป็นมิตรกับผู้มาเยือน และเป็นที่รักของทุกคน บุคลิกเป็นเด็กน่ารัก น่ากอด

สีหลักที่ใช้ออกแบบ ขาว และ เหลืองทอง

ที่มาแนวคิดมาสคอต

“รัก” หรือ “Luck” คือ ชื่อมาสคอตตัวแทน Thailand Pavilion 2020 ที่มีบุคลิก Smart & Friendly โดยชื่อในภาษาอังกฤษเลือกใช้คำว่า Luck เพื่อสื่อถึงมาสคอตนำโชคของอาคารแสดงประเทศไทย

“ดอกรัก” มีที่มาจากพวงมาลัยที่คนไทยมอบให้ผู้มาเยือน เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการต้อนรับ และยังเป็นที่มาของงานผนังตกแต่งอาคารแสดงประเทศไทย

(ภาพอาคารแสดงประเทศไทยที่ใช้ ดอกรัก เป็นองค์ประกอบหลักในการตกแต่งผนังอาคารด้านหน้า)

“การขับเคลื่อนสู่อนาคต” หรือ “Mobility for the Future” คือ แนวคิดหลักของ Thailand Pavilion 2020 ที่สะท้อนถึงศักยภาพในการพัฒนาและขับเคลื่อนการเชื่อมโยงอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างผู้คน องค์กร และประเทศ ด้วยระบบดิจิทัล รวมถึงการใช้เทคโนโลยีหลากมิติเพื่อจัดการปัญหา และเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีรองรับอนาคต

กฎ กติกา และเกณฑ์การพิจารณาตัดสิน

 1. ผลงานที่นำเสนอจะต้องมีความสวยงาม มีความคิดสร้างสรรค์ ใช้ดอกรักเป็นส่วนประกอบ และมีการออกแบบที่สะท้อนความเป็นไทย โดยแนวคิดมาสคอตต้องสะท้อนถึงแนวคิดการออกแบบอาคารแสดงประเทศไทย
 2. ผลงานที่นำเสนอจะต้องสามารถสื่อความหมาย และบุคลิกที่กำหนดไว้ได้อย่างชัดเจนตามแนวคิดที่กำหนดได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ โดยสีมาสคอต ต้องใช้สีขาว และสีเหลืองทอง เป็นสีหลักในการออกแบบ โดยสีอื่นๆ นอกเหนือจากที่กำหนดผู้ออกแบบสามารถนำมาใช้ได้ตามความเหมาะสม
 3. ผลงานมาสคอตที่นำเสนอต้องสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง พร้อมทั้งนำเสนอในรูปแบบที่สามารถเข้าใจได้ง่าย ทั้งในด้านของการรับรู้ และง่ายต่อการจดจำของกลุ่มเป้าหมายต่อ Thailand Pavilion
 4. ผลงานที่นำเสนอต้องสามารถนำไปใช้งานได้จริงในการสวมใส่เพื่อทำกิจกรรมต่างๆ อาทิ เดิน troop, parade และ อื่นๆ โดยที่สามารถมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับผู้เข้าร่วมงานได้
 5. ผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นลิขสิทธิ์ของ Thailand Pavilion 2020 และ Thailand Pavilion 2020 สามารถทำการปรับปรุง แก้ไขผลงาน ตามความเหมาะสมกับรูปแบบในการใช้งานแต่เพียงผู้เดียว นอกจากนี้สิทธิ์ใดๆ อันเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกับผลงานให้เป็นสิทธิ์ของ Thailand Pavilion 2020
 6. ข้อมูล รูปแบบ การออกแบบที่เกี่ยวข้องกับของผลงานที่ส่งประกวด ถือเป็นข้อมูลที่เป็นความลับของการประกวด จนกว่าทาง Thailand Pavilion 2020 จะได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชน
 7. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานที่ผู้ประกวดสร้างสรรค์ขึ้นด้วยตนเอง โดยไม่ได้คัดลอก หรือ ดัดแปลงมาจากงานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น
 8. รางวัลชนะเลิศถูกตัดสินจากคณะกรรมการกิตติมศักดิ์ ซึ่งคำตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รายละเอียดการส่งผลงาน

 1. ผู้เข้าประกวดสามารถส่งผลงานเป็นไฟล์ภาพแบบดิจิทัล หรือ ลายเส้นวาดมือ ลงสี
 2. ภาพที่ส่งประกวดต้องแสดงให้เห็นภาพมุมมองด้านหน้า ด้านข้าง และด้านหลังของมาสคอต
 3. ไฟล์ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องมีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 dpi โดยส่งเป็นสกุลไฟล์ .JPEG หรือ .PNG ในขนาด A3

ส่งผลงาน หัวข้ออีเมล “ส่งผลงานออกแบบรัก” พร้อมแนบใบสมัครได้ที่

info@thailandexpo2020.com

หรือ ส่งไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง EXPO 2020 DUBAI THAILANDมาที่

บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)

545 ซอยปรีดีพนมยงค์ 42 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110          

ระยะเวลาการเปิดรับสมัคร และส่งผลงาน

ส่งผลงาน พร้อมแนบใบสมัครทาง E-mail หรือ ไปรษณีย์

ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 10 มีนาคม 2562

เริ่มโหวตรางวัล Social’s Choice ผ่าน Facebook

วันที่ 11 มีนาคม 2562

ประกาศผลผู้ชนะทาง Website และ Facebook

วันที่ 15 มีนาคม 2562

รางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวด

 1. รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และบัตรเข้าชมงาน World EXPO 2020 Dubai
 2. รางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร และของที่ระลึก จาก EXPO 2020 Dubai Thailand
 3. รางวัล Social’s Choice 1 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร และของที่ระลึก จาก EXPO 2020 Dubai Thailand