News

เด็กไทยไอเดียเจ๋ง คว้ารางวัลชนะเลิศออกแบบมาสคอต “ดอกรัก” เตรียมอวดผลงานบนเวทีระดับโลก WORLD EXPO 2020 Dubai

April 1, 2019

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยและผู้สนใจโชว์ความคิดสร้างสรรค์ด้านการออกแบบ โดยจัดกิจกรรมประกวดออกแบบมาสคอต “ดอกรัก”  ในโครงการ“THAILAND PAVILION 2020 MASCOT DESIGN CONTEST” มีผู้สนใจส่งผลงานส่งเข้าประกวดมากกว่า 300 ชิ้นทั่วประเทศ ล่าสุดประกาศผลผู้ชนะ 4 รางวัล มีนักศึกษาชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ คว้า 2 รางวัลรวด คือรางวัลชนะเลิศ และ รองชนะเลิศอันดับ 1 ซึ่งผลงานชนะเลิศจะถูกพัฒนาต่อยอดเป็นมาสคอตประจำอาคารแสดงประเทศไทย (Thailand Pavilion) พร้อมเดินทางโชว์ฝีมือการออกแบบมาสคอต     “ดอกรัก” และเยี่ยมชมงานมหกรรมระดับโลก WORLD EXPO 2020 Dubai  ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) กล่าวว่า “สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบจัดแสดงนิทรรศการในงาน World Expo 2020 Dubai ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม 2563 – 10 เมษายน 2564  ได้เล็งเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมของเยาวชนไทย ตลอดจนประชาชนทั่วไป ในฐานะที่ประเทศไทยเข้าร่วมการจัดแสดงนิทรรศการในครั้งนี้  จึงได้จัดกิจกรรมประกวดออกแบบมาสคอต “ดอกรัก” ในโครงการ“THAILAND PAVILION 2020MASCOT DESIGN CONTEST เพื่อให้เยาวชนและผู้ที่สนใจสามารถเข้ามามีส่วนร่วมกับงานระดับโลกในครั้งนี้ โดยผู้เยาวชนและผู้ที่สนใจ รักการออกแบบส่งผลงานส่งเข้าประกวดมากกว่า 300 ชิ้นทั่วประเทศ  และแต่ละผลงานมีความน่าสนใจ สวยงาม อย่างมาก โดยทางคณะกรรมการได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ชนะ พร้อมมอบโอกาสในการเดินทางไปสัมผัสงานมหกรรมระดับโลกในครั้งนี้ ให้แก่ผู้ชนะอีกด้วย […]

CONTINUE READING

MDES is ready to “exhibit the Thailand Pavilion” and to showcase the potential for digital technology to the world at World Expo 2020 Dubai, expecting over 1.7 million visitors.

January 13, 2019

The Ministry of Digital Economy and Society is ready to exhibit the “Thailand Pavilion” at World Expo 2020 Dubai in Dubai, United Arab Emirates (UAE), from 20 October 2020 to 10 April 2021, to showcase its potential for digital technology to the world. The Thailand Pavilion will be constructed under the concept of “Mobility for […]

CONTINUE READING

ดีอี “เนรมิตอาคารแสดงประเทศไทย” โชว์ศักยภาพเทคโนโลยีดิจิทัลสู่สายตาประชาคมโลก ในงาน World Expo 2020 Dubai คาดมีผู้เข้าชมทะลุ 1.7 ล้านคน

January 10, 2019

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประกาศความพร้อมเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ     “อาคารแสดงประเทศไทย” ภายในงาน World Expo 2020 Dubai ณเมืองดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม 2563 -10 เมษายน 2564 หวังประกาศศักยภาพเทคโนโลยีดิจิทัลของ      ประเทศไทยให้ทั่วโลกรับรู้พร้อมเนรมิตอาคารแสดงประเทศไทยภายใต้แนวคิด“Mobility for the future การขับเคลื่อนสู่อนาคต”โดยเลือกพวงมาลัยเป็นสัญลักษณ์เพื่อสื่อถึงการต้อนรับที่จริงใจเผยไทยเข้าร่วมงานต่อเนื่องตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 หรือกว่า 140 ปีคาดมีผู้เข้าร่วมชมไม่ต่ำกว่า 1.7 ล้านคนมั่นใจส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ของประเทศดันการท่องเที่ยวการลงทุนและการส่งออกของไทยเติบโตสูงขึ้น (10 มกราคม 62 ) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้รับเกียรติให้เป็นตัวแทนประเทศไทยในการเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน World Expo 2020 Dubai ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม 2563 – 10 เมษายน 2564 […]

CONTINUE READING

Thailand Pavilion 2020 Moment