event

งานแถลงข่าวประกาศความพร้อมเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ “อาคารแสดงประเทศไทย” ภายในงาน World Expo 2020 Dubai ณเมืองดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์